ایا می توان سرویس میزبانی وب بصورت مادام العمر خریداری کرد؟ - lifetime service

خیر،حداکثر مدت زمان تمدید سرویس میزبانی وب (هاست) 10 سال می باشد و پس از آن می توانید سرویس خود را تمدید نمایید.

آیا این پاسخ مفید بود؟

 چاپ این مقاله