اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 Technical Support

پشتیبانی فنی

 Information

روابط عمومی و اطلاعات

 Technical Supervisor

ناظر فنی

 Sales

بخش فروش

 Billing Department

صدور صورتحساب

 Domain Department

دامنه های اینترنتی

 Reseller Department

حوزه نمایندگی

 Dedicated Servers

سرورهای اختصاصی و مجازی

 Abuse Department

گزارش سوء استفاده و تخلف