اعضا > مرکز آموزش > سوالات قبل از خرید > ایا می توان سرویس میزبانی وب بصورت مادام العمر خریداری کرد؟ - lifetime service

ایا می توان سرویس میزبانی وب بصورت مادام العمر خریداری کرد؟ - lifetime service

خیر،حداکثر مدت زمان تمدید سرویس میزبانی وب (هاست) 10 سال می باشد و پس از آن می توانید سرویس خود را تمدید نمایید.