اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب از زیر درخواست ارسال کنید.

Technical Support

پشتیبانی فنی

Information

روابط عمومی و اطلاعات

Technical Supervisor

ناظر فنی

Sales

بخش فروش

Billing Department

صدور صورتحساب

Domain Department

دامنه های اینترنتی

Reseller Department

حوزه نمایندگی

Dedicated Servers

سرورهای اختصاصی و مجازی

Abuse Department

گزارش سوء استفاده و تخلف

گزارش خرابی

لطفا فقط گزارش های خرابی سایت و طراحی را از این قسمت ارسال کنید