اعضا > مرکز آموزش > آموزش های سفارشات و پشتيبانی > نصب mod_rewrite

نصب mod_rewrite

۱- وارد SSH شده

۲- ویرایشگر ساده و کاربردی nano در صورت نصب نبودن با دستور زیر نصب میکنیم

yum install nano

3-فایل تنظیمات آپاچی وب سرور را با ویرایشگر خود باز میکنیم

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

4- در این فایل مقادیر زیر را جستجو میکنیم (برای جستجو Ctrl+w )

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

اگر در اول این مقدار # بود، آن را پاک میکنیم! (تا فعال-خوانده شود)

AllowOverride none

را به مقدار زیر تفییر میدهیم

AllowOverride All

5- کار به اتمام رسید، حال وب سرور آپاچی را مجددا” راه اندازی میکنیم :

service httpd restart

چگونه این مد را برای یک یوزر اکانت فعال کنیم؟

فایل .htaccess را باز کنید و مقادیر زیر را در آن قرار دهید

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On


در همین زمینه