اعضا > مرکز آموزش > آموزش ها و تفاوت سرورها > تعمیر و بهینه سازی دیتابیس های کل سرور با یک دستور - repair database

تعمیر و بهینه سازی دیتابیس های کل سرور با یک دستور - repair database

با سلام

با دستور ذیل میتوانید دیتابیس های کل سررو را بهینه و تقریبا تعمیر کنید

mysqlcheck -Aop -uroot

در همین زمینه