اعضا > مرکز آموزش > آموزش ها و تفاوت سرورها > بهینه سازی و رفع مشکلات دیتابیس با یک دستور - database resolve

بهینه سازی و رفع مشکلات دیتابیس با یک دستور - database resolve

با سلام

با دستور ذیل میتوانید کلیه دیتابیس های روی سرور را بهینه و تعمیر کنید:

mysqlcheck -Aop -uroot

 

همچنین دستور زیر هم همین کار را انجام میدهد

mysqlcheck -u root -p --auto-repair --optimize --all-databases

در همین زمینه