سرور مجازی میکروتیک

پنج گیگابایت فضای هارد ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، دویست و پنجاه و شش مگابايت حافظه رم ، یک ایپی ادرس ، مدیریت اولیه و پشتیبانی رایگان


Hard Disk Space: 5 GB
Guarantee Ram: 256 MB
Bandwidth: Unlimited
Network Port: 1 GB
Dedicated IP(s): 1
VMware ESXI: Latest
Remote Reboot:
Full Root Access
No Setup Fee
Server Location:


برای انتخاب لوکیشین می توانید در توضیحات سفارش کشور خود را انتخاب فرمایید

پنج گیگابایت فضای هارد ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، پانصد و دوازده مگابایت حافظه رم ، یک ایپی ادرس ، مدیریت اولیه و پشتیبانی رایگان


Hard Disk Space: 5 GB
Guarantee Ram: 512 MB
Bandwidth: Unlimited
Network Port: 1 GB
Dedicated IP(s): 1
VMware ESXI: Latest
Remote Reboot:
Full Root Access
No Setup Fee
Server Location:


برای انتخاب لوکیشین می توانید در توضیحات سفارش کشور خود را انتخاب فرمایید

پنج گیگابایت فضای هارد ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، هزار مگابایت حافظه رم ، یک ایپی ادرس ، مدیریت اولیه و پشتیبانی رایگان


Hard Disk Space: 5 GB
Guarantee Ram: 1000 MB
Bandwidth: Unlimited
Network Port: 1 GB
Dedicated IP(s): 1
VMware ESXI: Latest
Remote Reboot:
Full Root Access
No Setup Fee
Server Location:


برای انتخاب لوکیشین می توانید در توضیحات سفارش کشور خود را انتخاب فرمایید

بارگزاری...
بارگزاری...
سبد خرید شما

بارگزاری...

 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.23.37.116) وارد شده است.