ميزباني وب هاستينگ لينوكس

صد مگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


100MB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

200 مگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود
پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات
نامحدود


200MB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

500 مگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


500MB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

یک گیگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


1GB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

دو گیگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


2GB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

پنج گیگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


5GB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

هفت گیگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


7GB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

ده گیگابایت فضای هارد دیسک ، نامحدود پهنای باند ماهیانه ، کنترل پنل مدیریت سیپنل ، ثبت اتوماتیک و آنی ، بقیه امکانات نامحدود


10GB Quota
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Account
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Database
CPanel Control Panel Last Version
Server Location:

بارگزاری...
بارگزاری...
سبد خرید شما

بارگزاری...

 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.23.37.116) وارد شده است.